دوره Menschen A1.2

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen A1.2

زمان کلاس: شنبه چهارشنبه ۱۷:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ نفر

قبل از ثبت نام تعیین سطح اجباری میباشد.

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۲۳ مهر

اطلاعات بیشتر
6
690,000 تومان

دوره Menschen A1.1

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: شنبه چهارشنبه

ساعت کلاس:  ۱۷ – ۱۸:۳۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ نفر

تاریخ شروع دوره: ۱۹ مهر ۹۹

اطلاعات بیشتر
6
690,000 تومان