دوره Sicher B2.2 (مهرماه ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسوی
سطح: Sicher B2.2
روز کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰
تعداد جلسات: ۲۶ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
3,400,000 تومان

دوره +Sicher B1 (مهرماه ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

مدرس: کتایون قربانی
سطح: +Sicher B1
روزهای کلاس: یکشنبه، سه‌شنبه‌، پنج‌شنبه
ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰
تعداد جلسات: ۳۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای
ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
3,360,000 تومان

دوره Menschen B1 (مهرماه ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

سطح: B1
مدرس: کتایون قربانی
کتاب: Menschen B1.1 و Menschen B1.2
روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰
تعداد جلسات: ۴۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
4,200,000 تومان

دوره Menschen A1 (تیرماه ۱۴۰۲) گروه صبح

اطلاعات دوره:

سطح: A1
مدرس: زینب مرتَضی
کتاب: Menschen A1.1 و Menschen A1.2
روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۹:۳۰ – ۸:۰۰ صبح
تعداد جلسات: ۴۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۴ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
4,200,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (تیرماه ۱۴۰۲)

 • اطلاعات دوره:

  سطح: Sicher B2.1
  مدرس: کتایون قربانی
  روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
  ساعت کلاس:۲۱ – ۱۹:۳۰
  تعداد جلسات: ۲۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
  ظرفیت کل: ۴ تا ۸ نفر
  تاریخ شروع دوره: شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲
  تاریخ پایانترم: دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
3,400,000 تومان

دوره Menschen B1.2 (تیرماه ۱۴۰۲)

 • اطلاعات دوره:

  سطح: Menschen B1.2
  مدرس: کتایون قربانی
  روزهای کلاس: یکشنبه و سه‌شنبه
  ساعت کلاس:۲۱ – ۱۹:۳۰
  تعداد جلسات: ۲۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
  ظرفیت کل: ۴ تا ۸ نفر
  تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲
  تاریخ پایانترم: یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
2,100,000 تومان

دوره Menschen B1 (تیر ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

سطح: B1
مدرس: مهران نزاکت
کتاب: Menschen B1.1 و Menschen B1.2
روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰
تعداد جلسات: ۴۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۴ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
4,200,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (تیرماه ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

سطح: Menschen A2.2
مدرس: مهران نزاکت
روزهای کلاس: شنبه و چهاشنبه‌
ساعت کلاس:  ۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰
تعداد جلسات: ۲۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای
ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
2,100,000 تومان

دوره Menschen A1 (تیرماه ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

سطح: A1
مدرس: زینب مرتَضی
کتاب: Menschen A1.1 و Menschen A1.2
روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰
تعداد جلسات: ۴۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۴ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
4,200,000 تومان