دوره Menschen A1.2 (گروه یکم – خرداد ۱۴۰۰)

اطلاعات دوره:

Yasamin

مدرس: یاسمین حسینی

سطح: Menschen A1.2

زمان کلاس: شنبه سه‌شنبه ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

قبل از ثبت نام تعیین سطح اجباری میباشد.

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه یکم – اردیبهشت ۱۴۰۰)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (گروه سوم – اسفند ۹۹)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۲۱:۱۵ – ۱۹:۴۵

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۹۹

اطلاعات بیشتر
7
690,000 تومان

دوره Menschen B1.2 (گروه دوم – اسفند ۹۹)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح:  Menschen B1.2

زمان کلاس: یکشنبه و چهار‌شنبه‌  ۲۰:۳۰ – ۱۹

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۷ اسفند

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen B1.2 (گروه یکم – اسفند ۹۹)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Menschen B1.2

زمان کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌  ۱۲ – ۱۰:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱۶ اسفند

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه دوم – اسفند ۹۹)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.1

روزهای کلاس: یکشنبه و چهار‌شنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (گروه یکم – اسفند ۹۹)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKowsar2

سطح: Menschen B1.1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷

تعداد جلسات: ۱۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱۶ اسفند ۹۹

اطلاعات بیشتر
8
790,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه یکم – اردیبهشت ۱۴۰۰)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen A2.2

زمان کلاس: یکشنبه چهارشنبه  ۲۱ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر
5
790,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (گروه یکم – اسفند ۹۹)

Hosseinاطلاعات دوره:

مدرس: حسین پوررضا

سطح: Menschen A2.1

زمان کلاس: یکشنبه چهارشنبه  ۱۹ – ۱۷:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹

اطلاعات بیشتر
9
790,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه دوم – اسفند ۹۹)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۱:۱۵ – ۱۹:۴۵

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (گروه یکم – اسفند ۹۹)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹

اطلاعات بیشتر
6
790,000 تومان

دوره Menschen A1.2 (گروه دوم – اسفند ۹۹)

اطلاعات دوره:

Maryam

مدرس: مریم بیدمشکی

سطح: Menschen A1.2

زمان کلاس: شنبه سه‌شنبه  ۲۰:۱۵ – ۱۸:۴۵

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱۶ اسفند ۹۹

اطلاعات بیشتر
7
690,000 تومان