برای تماس با مسئول هماهنگی گروه آموزشی سنجاقک میتوانید به شماره ی ۰۹۹۰۰۹۶۰۳۶۸ پیام متنی (در تلگرام)، یا به آدرس ایمیل info@libellee.ir ارسال نمائید.