برای تماس با مسئول هماهنگی گروه آموزشی سنجاقک میتوانید به شماره ی ۰۹۹۰۰۹۶۰۳۶۸ پیام متنی(در واتساپ)، یا به آدرس info@libellee.ir ایمیل ارسال نمائید.