دوره Sicher B2 – Semester 2 (فروردین ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2 – Semester 2

روز کلاس: یکشنبه و چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۲:۳۰ – ۲۱:۰۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

 

اطلاعات بیشتر
7
1,890,000 تومان

دوره Sicher B2 – Semester 1 (فروردین ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانی

سطح: Sicher B2 – Semester 1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

 

اطلاعات بیشتر
6
1,890,000 تومان

دوره +Sicher B1 (فروردین ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKati infofoto

سطح: +Sicher B1

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

(نیاز به یک جلسه جبرانی که زمان آن با رای اکثریت زبان آموزان تعیین میشود.)

اطلاعات بیشتر
8
1,890,000 تومان

دوره Menschen B1.1 (فروردین ۱۴۰۲)

Ghazaleاطلاعات دوره

مدرس: غزاله عزیززاده

سطح: Menschen B1.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۲۲:۳۰ – ۲۱:۰۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

(نیاز به یک جلسه جبرانی که زمان آن با رای اکثریت زبان آموزان تعیین میشود.)

اطلاعات بیشتر
8
1,890,000 تومان

دوره Menschen A2.2 (فروردین ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

مدرس: مهران نزاکتMehran

سطح: Menschen A2.2

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ پایانترم: سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

(نیاز به یک جلسه جبرانی که زمان آن با رای اکثریت زبان آموزان تعیین میشود.)

اطلاعات بیشتر
7
1,490,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (فروردین ۱۴۰۲)

Moein2اطلاعات دوره

مدرس: معین فتاحی

سطح: Menschen A2.1

روزهای کلاس: یکشنبه چهارشنبه

ساعت کلاس: ۱۹:۳۰ – ۱۸

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

(نیاز به یک جلسه جبرانی که زمان آن با رای اکثریت زبان آموزان تعیین میشود.)

اطلاعات بیشتر
7
1,490,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (فروردین ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

Maryam

مدرس: مریم بیدمشکی

سطح: Menschen A1.1

روزهای کلاس: دوشنبه پنجشنبه

ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

تاریخ پایانترم: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

(نیاز به یک جلسه جبرانی که زمان آن با رای اکثریت زبان آموزان تعیین میشود.)

اطلاعات بیشتر
7
1,890,000 تومان

Korrekt Sprechen B2 (اسفند ۱۴۰۱)

  • Informationen zur Sitzung:

Lehrerin: Nadia Moussavi

Nadia

Teilnehmerzahl: 6 Personen
Datum:  Sa. & Di. ab 13.12.1401
Uhrzeit: 21:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten
Anmeldefrist: bis Dienstag den 09. Esfand


در این دوره ۴ جلسه‌ای یه سری از گرامر‌های پرکاربرد رو توی حرف زدن با هم تمرین میکنیم.
یکی از موضوعاتی رو که با هم مرور می‌کنیم Konjunktiv II هست. هم در گذشته و هم در زمان حال.
توی جلسه سوم هم یه سری از کلمه‌های ربط پرکاربرد رو با هم تمرین می‌کنیم و جلسه آخر هم به تبادل نظر در مورد یه موضوع از پیش تعیین شده می‌پردازیم.

Sitzung 1
Konjunktiv II Präsens / Anwendung

Sitzung 2
Konjunktiv II Vergangenheit / Anwendung

Sitzung 3
Konnektoren wiederholen und im Gespräch anwenden

Sitzung 4
Meinung äußern
Thema: Umwelt

اطلاعات بیشتر
6
425,000 تومان

Korrekt Sprechen B2

  • Informationen zur Sitzung:

Lehrerin: Nadia Moussavi

Nadia

Teilnehmerzahl: 6 Personen
Datum:  So. & Mi. ab 26.11.1401
Uhrzeit: 20:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten
Anmeldefrist: bis Freitag den 21. Bahman


در این دوره ۴ جلسه‌ای یه سری از گرامر‌های پرکاربرد رو توی حرف زدن با هم تمرین میکنیم.
یکی از موضوعاتی رو که با هم مرور می‌کنیم Konjunktiv II هست. هم در گذشته و هم در زمان حال.
توی جلسه سوم هم یه سری از کلمه‌های ربط پرکاربرد رو با هم تمرین می‌کنیم و جلسه آخر هم به تبادل نظر در مورد یه موضوع از پیش تعیین شده می‌پردازیم.

Sitzung 1
Konjunktiv II Präsens / Anwendung

Sitzung 2
Konjunktiv II Vergangenheit / Anwendung

Sitzung 3
Konnektoren wiederholen und im Gespräch anwenden

Sitzung 4
Meinung äußern
Thema: Umwelt

اطلاعات بیشتر
7
425,000 تومان

دوره Sicher B2 (گروه یکم – دیماه ۱۴۰۱) Semester 3

اطلاعات دوره:

مدرس: نادیا موسویNadia

سطح: Sicher B2 – Semester 3

روز کلاس: شنبه و سه‌شنبه

ساعت کلاس: ۲۰:۱۰ – ۱۹:۰۰

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه ۷۰ دقیقه‌ای

ظرفیت کل: — نفر

تاریخ شروع دوره: شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱

تاریخ اتمام دوره: شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات بیشتر
3
1,200,000 تومان

دوره Sicher B2 (گروه یکم – دیماه ۱۴۰۱) Semester 1

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانی

سطح: Sicher B2 – Semester 1

روزهای کلاس: یکشنبه و چهارشنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۱

تاریخ پایانترم: یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات بیشتر
4
1,890,000 تومان

دوره +Sicher B1 (گروه یکم – دیماه ۱۴۰۱)

اطلاعات دوره:

مدرس: کوثر قربانیKati infofoto

سطح: +Sicher B1

روزهای کلاس: شنبه و سه‌شنبه‌

ساعت کلاس:  ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰

تعداد جلسات: ۱۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای

ظرفیت: ۶ تا ۸ نفر

تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱

تاریخ پایانترم: شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

(نیاز به دو جلسه جبرانی که زمان آن با رای اکثریت زبان آموزان تعیین میشود.)

اطلاعات بیشتر
6
1,490,000 تومان