دوره Menschen B1.1 (فروردین ۱۴۰۳)

اطلاعات دوره:

 • سطح: B1.1
 • مدرس: هومان فضلی پناه
 • کتاب: Menschen B1.1
 • روزهای کلاس: یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه
 • ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰
 • تعداد جلسات: ۲۴ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
 • ظرفیت کل: ۶ تا ۱۰ نفر
 • تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
 • تاریخ پایانترم: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
 • آزمون‌های میانترم هر سه درس یکبار برگزار میگردد.
اطلاعات بیشتر
8
4,200,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (فروردین ۱۴۰۳) – گروه دوم

اطلاعات دوره:

 • سطح: A2.1
 • مدرس: هومان فضلی پناه
 • کتاب: Menschen A2.1
 • روزهای کلاس: یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه
 • ساعت کلاس: ۲۰:۱۵ – ۱۸:۴۵
 • تعداد جلسات: ۲۴ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
 • ظرفیت کل: ۶ تا ۱۰ نفر
 • تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
 • تاریخ پایانترم: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
 • آزمون‌های میانترم هر سه درس یکبار برگزار میگردد.
اطلاعات بیشتر
7
4,200,000 تومان

دوره Menschen A2.1 (فروردین ۱۴۰۳) – گروه یکم

اطلاعات دوره:

 • سطح: A2.1
 • مدرس: زینب مرتَضی
 • کتاب: Menschen A2.1
 • روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
 • ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰
 • تعداد جلسات: ۲۴ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
 • ظرفیت کل: ۶ تا ۱۰ نفر
 • تاریخ شروع دوره: چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
 • تاریخ پایانترم: دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳
 • آزمون‌های میانترم هر سه درس یکبار برگزار میگردد.
اطلاعات بیشتر
8
4,200,000 تومان

دوره Menschen A1.1 (فروردین۱۴۰۳)

اطلاعات دوره:

 • سطح: A1.1
 • مدرس: کاوه راد
 • کتاب: Menschen A1.1
 • روزهای کلاس: یکشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه
 • ساعت کلاس: ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰
 • تعداد جلسات: ۲۴ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
 • ظرفیت کل: ۶ تا ۱۰ نفر
 • تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
 • تاریخ پایانترم: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
 • آزمون‌های میانترم هر سه درس یکبار برگزار میگردد.
اطلاعات بیشتر
8
4,200,000 تومان