دوره +Sicher B1 (بهمن ۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

مدرس: هومان فضلی پناه
سطح: +Sicher B1
روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه‌، چهارشنبه
ساعت کلاس:  ۲۰:۱۵ – ۱۸:۴۵
تعداد جلسات: ۳۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای
ظرفیت: ۶ تا ۱۰ نفر
تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات بیشتر
7
3,360,000 تومان

دوره Menschen A1 (بهمن۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

سطح: A1
مدرس: هومان فضلی پناه
کتاب: Menschen A1.1 و Menschen A1.2
روزهای کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰
تعداد جلسات: ۴۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۶ تا ۱۰ نفر
تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

اطلاعات بیشتر
10
5,040,000 تومان

دوره Sicher B2.1 (دیماه ۱۴۰۲)

 • اطلاعات دوره:

  سطح: Sicher B2.1
  مدرس: کتایون قربانی
  روز کلاس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
  ساعت کلاس: ۲۱:۰۰ تا ۱۹:۳۰
  تعداد جلسات: ۲۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
  ظرفیت کل: ۶ تا ۱۰ نفر
  تاریخ شروع دوره: دوشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۲
  تاریخ پایانترم: شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
9
3,400,000 تومان

دوره Menschen A2 (آبان۱۴۰۲)

اطلاعات دوره:

سطح: A2
مدرس: زینب مرتَضی
کتاب: Menschen A2.1 و Menschen A2.2
روزهای کلاس: شنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۱۸:۰۰ – ۱۶:۳۰
تعداد جلسات: ۴۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
6
5,040,000 تومان

دوره Menschen A1 (آبان ۱۴۰۲) – گروه دوم

اطلاعات دوره:

سطح: A1
مدرس: کاوه راد
کتاب: Menschen A1.1 و Menschen A1.2
روزهای کلاس: یکشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه
ساعت کلاس: ۲۱:۰۰ – ۱۹:۳۰
تعداد جلسات: ۴۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
5,040,000 تومان

دوره Menschen A1 (آبان۱۴۰۲) – گروه یکم

اطلاعات دوره:

سطح: A1
مدرس: زینب مرتَضی
کتاب: Menschen A1.1 و Menschen A1.2
روزهای کلاس: شنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
ساعت کلاس: ۲۰:۰۰ – ۱۸:۳۰
تعداد جلسات: ۴۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه‌ای
ظرفیت کل: ۶ تا ۸ نفر
تاریخ شروع دوره: شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایانترم: شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات بیشتر
8
5,040,000 تومان